Home 2018-03-07T21:40:44+00:00

Werken vanuit de bedoeling:
Een praktische aanpak voor team effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling

Workshops en coaching

Ken je die momenten dat je, privé of zakelijk, aanvoelt dat er iets is? Het leven lijkt zijn gang te gaan en toch klopt er iets niet. Je raakt het contact met je werk, je team of je organisatie kwijt. Je verdwaalt in goede bedoelingen en het najagen van resultaten, zonder te beseffen dat je van je eigen kern afdwaalt. Of ben je vastgelopen? Word je geconfronteerd met vermoeidheid, conflicten of (dreigend) ontslag? In een voortdurend veranderende omgeving is het juist zaak om bij je kern te blijven. Vandaaruit kun je meegaan in veranderingen zonder erin te verdwijnen. Je laten inspireren en inspirerend zijn vanuit wat jouw werkelijke bedoeling is.

Begeleiding

Ik bied zowel individuele als teambegeleiding aan om dat veranderingsproces te begeleiden. Dat doe ik met een aanpak die van binnenuit tot verandering leidt, omdat daar de signalen vandaan komen die je tot verandering aanzetten. Dat noem ik ‘werken vanuit de bedoeling’ (*), een aanpak die iedereen terugbrengt naar de werkelijke bedoeling. Die bedoeling verhelderen en excellent uitoefenen geeft energie. Iedereen neemt van daaruit verantwoordelijkheid voor het eigen en gezamenlijke resultaat. Ieder toetst regelmatig welke meerwaarde de gezamenlijke activiteiten leveren aan de klant, zichzelf, het team en de organisatie.

Bedoeling

Mijn bedoeling is vernieuwen vanuit de kern omdat daar de bron voor inspiratie ligt. Dat betekent dat ik vanuit professionele en persoonlijke levenservaring met je in contact kom en blijf. Ik zet diepgaande kennis in om te spiegelen, te prikkelen, te vernieuwen, te inspireren. Ik draai er niet om heen en sta dicht bij je. In een complexe, veeleisende omgeving vinden we samen de sleutel voor jouw succes. Een loopbaan die je past, energie in werk en privé, leiding geven aan een team waarin ieder een eigen taak heeft binnen heldere werkafspraken, communicatie en onderlinge feedback. Een organisatie waarin resultaten worden gemonitord en gezamenlijk nagestreefd omdat het voor iedereen helder is waarom dit waarde toevoegt.

Aanbod

Mijn aanbod is het verhogen van teameffectiviteit en persoonlijke ontwikkeling vanuit een praktische aanpak in een traject met workshops of persoonlijke coaching. Je leert te doen vanuit je verlangens. Te vertrouwen op je talenten en je eigen energie. Te vertrouwen op elkaar, op de samenwerking. Daardoor ontstaat balans, zowel persoonlijk als in teamverband.

Aanpak

Mijn aanpak is doelmatig, veelzijdig, beschouwend, confronterend. Het vertrekpunt is altijd de kern, vanuit wat jou beweegt, als persoon, als team, als organisatie. Dat bewaak ik, zodat alle vervolg stappen passen, bij de persoon en bij het team. Daaraan ten grondslag liggen universele ordeningsprincipes. Die vind ik belangrijk omdat ze het succes of falen van onze relaties en interacties bepalen. Vier dynamieken waarin we minder vrij zijn dan we zouden willen. Als we de kracht van deze ordeningsprincipes beter verstaan dringen we dieper door tot wat echt belangrijk is. Deze principes zijn:

  • Iedereen heeft recht tot een systeem te behoren
  • Het is belangrijk dat iedereen een juiste plek heeft binnen dat systeem
  • Er is een balans tussen geven en nemen
  • De dimensie van tijd, in het erkennen en respecteren van het verleden ligt een creatieve en krachtige hulpbron om het leven voorwaarts vorm te geven

Maak een afspraak, bel 06-5325 5377 of mail naar pieter@pieterberger.nl.

(*) Voor de term en uitleg over ‘werken vanuit de bedoeling’ ben ik dank verschuldigd aan Wouter Hart en zijn boek ‘Verdraaide Organisaties’ uit 2012

Ethische code

Pieter Berger werkt volgens de uitgangspunten en richtlijnen van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

LOGO-deeln.EC-150

Blog

Leiderschap en Lidmaatschap

Leiderschap in een organisatie is de basis voor het eigen handelen en is de basis voor samenwerking met anderen. Maar leiderschap staat of valt met [...]

Overdracht

Overdracht is het herhalen van een ervaring uit het verleden in het hier en nu. Een herhaling van zetten, onbewust. In onze overdracht proberen we [...]

Moed

Moed is bang zijn en je ding doen, de rest is overmoed

Referenties