Mijn aanbod: Persoonlijk werk-groepen2019-09-04T12:50:02+01:00

Persoonlijk werk: in groepen

Persoonlijk werk in groepen heeft als voordeel dat je mensen ontmoet die met vergelijkbare vragen werken als jij. Hier ervaar je de steun van de groep en zie je voorbeelden van hoe anderen omgaan met vragen die jij ook hebt. Doen is het motto.

Mijn aanbod

1. Workshop ‘Mannenkracht’

Een man wordt driemaal geboren:
éénmaal uit zijn moeder
éénmaal uit zijn vader
ten slotte uit zijn eigen diepste wezen.

De ontwikkeling van jongen naar man kent vele wegen. Iedere man heeft daarin zo zijn eigen verhaal in relatie tot zijn ouders.

Als zoon sta je voor de opdracht je los te maken van de vrouw uit wie je geboren bent. De gebondenheid aan je moeder kan je ervan weerhouden je eigen pad te gaan. Het verraad dat je daarin voelt wordt veelal ervaren in de claim die ervan uitgaat.

Tegelijkertijd heeft elke zoon de beweging te maken naar zijn vader. In diens invloedssfeer leer je je identificeren met de mannelijke energie. In het aannemen van je vader als autoriteit herwin je je plek als zoon en ervaar je de rust van zijn ruggesteun. Je leert afbakenen en focussen op eigen doelen, en je leert het zwaard hanteren in het maken van heldere keuzes.

Deze stappen in ontwikkeling zijn voor veel mannen niet vanzelfsprekend. Dynamieken in de ouder-zoon-relatie en in voorgaande generaties kunnen deze beweging op onbewust niveau beïnvloeden. Het is van belang om dit van binnen rond te krijgen, wat er ook was.

Doelgroep
Deze workshop gaat over plek innemen als man in kracht en kwetsbaarheid. Over het staan op eigen benen in je relatie. Voor mannen die hun eigen weg een krachtige impuls willen geven en hun leven meer op poten willen zetten, zowel persoonlijk als professioneel.

Vorm
Deze workshop beslaat drie opeenvolgende dagen.

Boek deze workshop bij Phoenix Opleidingen

2. Workshop ‘Man & Levensenergie’

Hoe kun je breken met het patroon van geslotenheid of terughouden?

In deze workshop leer je de tekens van je lijf verstaan. Over de beweging die je alsmaar maakt en over de beweging die je heel graag zou willen maken – maar nog niet durft. Vanuit jouw wil om te leren en groeien, onderzoek je je pantseringen, je gevoeligheden en je geraaktheid in het contact met andere mannen. In hun spiegeling krijg je helderheid over wat je te doen staat en ervaar je bekrachtiging en aanmoediging om stappen te zetten. Door jezelf in je eigen tempo toe te vertrouwen aan de groep, bekrachtig je je eigen man-zijn. Zo verstevig je het contact met jezelf en met de ander.

We dagen je uit, buiten de gebaande paden, door middel van meditaties, oefeningen en ontmoetingen: doen en ervaren is het motto. Je zet stappen in de richting die jij gekozen hebt. Niet zonder consequenties, want dit doet een appèl op wie je bent, waar je voor staat en waar je voor wilt gaan. Zo hervind je je kracht en je levensenergie.

Boek deze workshop bij Phoenix Opleidingen

(lees meer)

Inhoud
Met deze workshop kies je voor je lijf als ingang voor verandering. Voor een verdieping in je lijf met als doel te werken met je persoonlijke vraag en doel. Opnieuw te bewegen, buiten de gebaande paden, door middel van uitdagende en wellicht wat ongemakkelijke meditaties en oefeningen. Hiermee krijg je toegang tot je emotie rondom levensenergie. Deze workshop gaat over stappen zetten voor jezelf die ertoe doen. Stappen in de richting die je gekozen hebt en die tegelijkertijd een appèl doen op wie je bent, waar je voor staat en waar je voor wilt gaan. Je leert het contact met jezelf, de ander en de groep te verstevigen. Je leert te luisteren naar wat je lijf je te vertellen heeft.

Uitgangspunt van deze workshop voor mannen is dat mannen andere mannen nodig hebben om helderheid te krijgen over wat hen te doen staat, elkaar te bekrachtigen en aan te moedigen om stappen te zetten. Je wordt uitgenodigd jezelf toe te vertrouwen, te erkennen dat je onderdeel bent, in je eigen tempo. Tijdens de workshop wordt in verhouding weinig gesproken en veel ervaren. Doen is het motto.

Opbouw

 1. ‘Ik en mijn levensenergie’ gaat over je eigen energie, je eigen lijf. Het besef van voelen en sensatie wordt gestimuleerd, bijna geprovoceerd. Je wordt uitgenodigd om vol in te stappen en door eventuele weerstand heen te bewegen.
 2. ‘Mijn levensenergie en de ander.’ Contact maken met de andere mannen, hoe doe je dat? Wat is je primaire beweging als je de ander ontmoet, vooral als die ander dichtbij komt?
 3. ‘Mijn levensenergie in de groep’ gaat over jezelf verhouden tot de groep. Hoe doe je dat? Wat is je primaire beweging als je in een groep contact maakt, vooral als de anderen dichtbij komen. Kan je rusten in de mannengroep, of ben je juist op je hoede?

Doelgroep
Voor mannen die:

 • verdwalen in goede bedoelingen en zich realiseren dat ze van hun eigen kern afdwalen
 • afgesloten zijn geraakt van hun gevoel
 • geconfronteerd worden met burn-out klachten
 • vastlopen in de partnerrelatie, door bijvoorbeeld overspel
 • zich niet durven laten zien, aan zichzelf en in relatie met de ander
 • doen zonder te voelen
 • contact willen maken vanuit volle aanwezigheid en bewustzijn
 • zich willen laten inspireren en inspirerend willen zijn vanuit hun kern
 • vastlopen in werk, door bijvoorbeeld conflicten of dreigend ontslag
 • bereid zijn om eigen persoonlijke ervaringen en geschiedenis in te brengen

Vorm
Deze workshop beslaat drie opeenvolgende dagen.