Overdracht

Overdracht is het herhalen van een ervaring uit het verleden in het hier en nu. Een herhaling van zetten, onbewust. In onze overdracht proberen we alsnog rond te maken, in het hier en nu, wat we gemist hebben. Overdracht is te herkennen als onze reactie in een bepaalde situatie in het hier en nu uit proportie is, groter dan wat passend is. We worden als het ware jonger in onze overdracht.

Overdracht is een uitnodiging om te leren, als je in staat bent je eigen aandeel in de overdracht te herkennen, uit je onbewuste op te halen, dan kan je jouw eigen leeruitnodiging zien, je eigen aandeel daarin nemen. Je leert ervaren wat nog niet rond is. We herhalen die dingen die nog niet rond zijn.

By |2019-05-11T12:56:04+01:00mei 10th, 2019|

Levensenergie

Mijn focus was om via prestatie voldoening te verkrijgen. Als ik nu maar heel erg mijn best doe, dan komt het goed. Mijn lijf bracht mijn hoofd ergens naar toe. Controle over een situatie bereikte ik door te beredeneren. Deze voldoening verschafte mij slechts een kort moment van rust. Mijn verlangen was om in balans te komen door van binnen te ervaren dat ik onderdeel ben. De signalen van mijn lijf te kunnen voelen, die mij informatie geven waar ik naar te luisteren heb.

By |2018-12-30T13:10:19+01:00december 22nd, 2018|

Vele wegen kent het leven

‘Vele wegen kent het leven,

maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.

Die éne is voor jou, die éne slechts.

En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.

De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.

Met onwil om de kuilen en de stenen,

met verzet omdat de zon een weg die door de ravijnen gaat,

haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn

en wijzer dan aan het begin.

De weg koos jou, kies jij ook hem?

Dag Hammarskjöld
By |2018-05-27T13:49:41+01:00mei 27th, 2018|

Leiderschap en Lidmaatschap

Leiderschap in een organisatie is de basis voor het eigen handelen en is de basis voor samenwerking met anderen. Maar leiderschap staat of valt met lidmaatschap. Kan en wil ik mij werkelijk verbinden met de organisatie, met mijn leidinggevende, collega’s en met mijn eigen rol en verantwoordelijkheden? Vanuit lidmaatschap ontstaat leiderschap als een natuurlijk onderdeel van mijn handelen. Leiders die niet daadwerkelijk lid zijn klinken hol. Lidmaatschap is de grond voor het aangaan van verbinding. Wie moed zoekt in leiderschap heeft stevigheid nodig in lidmaatschap. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om lid te willen en kunnen zijn. Om verbinding aan te gaan moet je je veilig voelen, zowel naar anderen als naar jouw eigen rol en verantwoordelijkheden. Veiligheid ontstaat als het bijvoorbeeld helder is wat er van mij als medewerker wordt verwacht, wanneer het goed of wanneer het fout is. Dat het helder is hoe we elkaar aanspreken en belonen. Dat het helder is wat we aan elkaar hebben, binnen de kaders van een professionele organisatie. Het inzichtelijkheid maken van resultaat afspraken (KPI’s) en de wijze waarop we dat monitoren vormt hierbij de basis.

By |2019-01-11T13:02:26+01:00april 5th, 2018|

Moed

Moed is bang zijn en je ding doen, de rest is overmoed

By |2017-12-23T14:41:49+01:00december 15th, 2017|

Niemand kan weg, iedereen heeft een plek

Het innemen van de eigen plek is een belangrijk aandachtspunt in systemische werk. Een soort anker, het klopt altijd. Iedereen heeft immers plek in zijn of haar systeem. Het innemen van de eigen plek, ten opzichte van elkaar geeft rust in het systeem. De ordening klopt dan. Ik heb geleerd dat ik als begeleider altijd kan uitgaan van de ordeningswetten. De ordeningswetten van het systeem. Dit vraagt ook discipline van de cliënt, aangezien het innemen van de eigen plek in de ordening betekent dat de cliënt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voelt en er naar handelt. Innemen van de eigen plek is verbonden met het invullen van het eigen leven en de eigen opdracht.

(Bron: Vonken van Verlangen, Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard)

By |2017-12-23T14:36:17+01:00oktober 28th, 2017|

Maskers

We dragen als het ware allen een masker. Ons masker is feitelijk onze competentie van onze persoonlijkheid en ego. Die hebben we nodig om weerbaar te zijn en te blijven staan. Wij zijn daardoor in staat om antwoord te geven op datgeen wat we in ons leven tegenkomen. Ons masker biedt ons veiligheid. Ons masker is bepalend hoe wij zijn en hoe wij ons laten zien. Maar wat als we het niet redden met onze competenties? Dan komen we onder druk te staan. We moeten leren ons te realiseren dat we ten diepste niet alleen onze competenties zijn. We moeten leren omkijken naar daar waar we vandaan komen; ons systeem van herkomst, vader, moeder, broers en zussen, oma’s en opa’s. Er ontstaat ruimte als we erin slagen aan te nemen wat er daar voor ons is. Daar waar de bedding is kunnen we rusten.

By |2017-12-23T14:43:11+01:00september 20th, 2017|

Imprint

Een imprint is een overtuiging vormende ervaring die iets achterlaat in ons lijf. Bijvoorbeeld geweld of grensoverschrijding. Een imprint is waar we wel taal voor hebben, maar niet helemaal vat op hebben. Een imprint kan tot binding met de dader leiden, of we dat nu willen of niet, de weerstand ertegen valt als het ware om. Er is geen ontkomen aan. Er komt ruimte als we onze bindingen vol aannemen.

By |2017-12-23T14:42:48+01:00september 17th, 2017|

Rouw

Rouw is de achterkant van de liefde. Rouwen is jezelf bewust worden, ervaren en verwerken van verlies of gemis van diegene die of datgene dat ontbreekt. Hier vanuit is rouwverwerking de overgang van het leven vanuit verlies naar het leven met verlies. Dat maakt afscheid van diegene die of datgene dat ontbreekt het kruispunt vanwaar je je eigen weg gaat.

By |2017-12-23T14:43:35+01:00september 15th, 2017|

Magische en wetende liefde

We onderscheiden magische en wetende liefde. Magische liefde is eigenlijk geen keuze, het is er en je kan je er eigenlijk niet zomaar uit los maken. Magische liefde is als je als kind een taak van de ouder overneemt. Deze taak kan het kind onmogelijk overnemen, maar doet het wel uit liefde voor de ouder; uit magische liefde. Door het overnemen van de taak van de ouder voelt het kind zich verbonden met het systeem van herkomst. Deze verbondenheid doet het kind goed, het is nu intens onderdeel van het systeem. Vaak hebben we niet in de gaten dat we in ons gedrag eigenlijk verbonden zijn met dat wat niet bij ons thuishoort. Loskomen kan na bewustwording van ons eigen gedrag en de erkenning wat daaraan ten grondslag ligt. Wanneer we loskomen van de onbewust overgenomen taak van de ouder en het besef dat de ouder zijn of haar eigen lot dient te dragen, kunnen we los komen uit de magische liefde en kan wetende liefde ontstaan. Wetende liefde is van onszelf en heeft een vrije keuze in zich. Via wetende liefde kunnen we kiezen om werkelijk verbinding te maken met de ander. De binding veranderd dan in verbinding. In het dragen van het lot van de ouder schuilt een grote kwaliteit. Goed voor de ander zorgen maakt geliefd en erkent. We horen erbij. Een andere bijkomstigheid is dat we ons in de magische liefde niet hoeven bezig te houden met ons eigen stuk. We zijn er immers voor de ander, wat tegelijkertijd een mooie schuilplaats voor onszelf kan bieden. Werkelijk loslaten van de taak van de ouder roept schuld op, wat we maar al te graag uit de weg gaan. We hebben zelf de keuze: vasthouden aan de veiligheid van de binding of kiezen voor de vrijheid van het eigen leven en verbinding met de ander.

 

(Bron: Vonken van Verlangen; Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard)

By |2017-12-23T14:37:49+01:00april 24th, 2017|