Home 2018-05-20T22:21:40+00:00

Doen is het motto: tekort loslaten maakt ruimte voor groei

Individuele coaching, familie- en organisatieopstellingen, workshops

Ken je die momenten dat je aanvoelt dat er iets is? Het leven lijkt zijn gang te gaan en toch klopt er iets niet. Je raakt het contact met jezelf en de ander kwijt. Je verdwaalt in goede bedoelingen en het najagen van resultaten, zonder te beseffen dat je van je eigen kern afdwaalt. Of loop je vast in ingesleten gewoontes? Word je geconfronteerd met vermoeidheid, spanningen binnen je relatie, conflicten binnen je team of (dreigend) ontslag? In een voortdurend veranderende omgeving is het juist zaak om bij je kern te blijven. Vandaaruit kun je meegaan in veranderingen zonder erin te verdwijnen. Je laten inspireren en inspirerend zijn vanuit wat voor jou werkelijke van belang is.

Mijn aanbod is persoonlijke ontwikkeling en teameffectiviteit met individuele coaching, familie – en organisatieopstellingen en workshops. Verandering van binnenuit, omdat daar de signalen vandaan komen die tot verandering aanzetten. Je leert te doen vanuit je verlangens. Doen is het motto. Te vertrouwen op jezelf, je talenten en je eigen energie in je lijf. Te vertrouwen op jezelf en op elkaar, op de samenwerking binnen je team. Daardoor ontstaat balans, zowel persoonlijk als in teamverband.

Tekort loslaten maakt ruimte voor groei. Verandering initieer je vanuit je kern omdat daar de bron voor inspiratie ligt. Dit vraagt dat ik vanuit professionele en persoonlijke levenservaring met je in contact kom en blijf. Ik zet diepgaande kennis in om te spiegelen, te prikkelen, te vernieuwen, te inspireren. Ik draai er niet om heen en sta dicht bij je. In een complexe, veeleisende omgeving vinden we samen de sleutel voor succes.

Mijn begeleiding is doelmatig, veelzijdig, beschouwend, confronterend. Het vertrekpunt is altijd de kern, vanuit wat jou beweegt als persoon, vanuit wat het team beweegt. Dat bewaak ik, zodat alle vervolg stappen passen bij de persoon of bij het team. Daaraan ten grondslag liggen universele ordeningsprincipes. Die vind ik belangrijk omdat ze het succes of falen van onze relaties en interacties bepalen.

Maak een afspraak, bel 06-5325 5377 of mail naar pieter@pieterberger.nl.

Ethische code

Pieter Berger werkt volgens de uitgangspunten en richtlijnen van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

Blog

Vele wegen kent het leven

'Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt. Die éne is voor jou, die éne slechts. En [...]

Leiderschap en Lidmaatschap

Leiderschap in een organisatie is de basis voor het eigen handelen en is de basis voor samenwerking met anderen. Maar leiderschap staat of valt met [...]

Overdracht

Overdracht is het herhalen van een ervaring uit het verleden in het hier en nu. Een herhaling van zetten, onbewust. In onze overdracht proberen we [...]

Moed

Moed is bang zijn en je ding doen, de rest is overmoed