Systemisch Werken2020-03-01T13:12:01+01:00

Systemisch Werken

Ieder mens is deel van een groter geheel. De vragen of problemen waarmee iemand geconfronteerd wordt, kun je zien als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel. Systemisch Werken bouwt voort op het werk van onder andere Satir, Moreno en Nagy, die zich ook al bewust waren van loyaliteit aan het systeem van herkomst en de betekenis van plek in de familie waar je uit voortkomt. In Systemisch Werken maken we gebruik van zogenoemde ‘opstellingen’. Een opstelling is een soort levende familiefoto, een tableau vivant. Via deze werkwijze krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. De opening of de oplossing komt vanuit het systeem zelf. De begeleider heeft vooral een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen. Het uitgangspunt is eerbied voor de plek van mensen binnen het grote geheel. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding.

De filosofie van Systemisch Werken

Bert Hellinger staat aan de bron van dit werk. Hij legde het systeem bloot dat iedere familie, organisatie, school en dergelijke kenmerkt en ontwikkelde een methode om hiermee te werken. Iedere deelnemer in een systeem heeft een eigen plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werken geeft de mogelijkheid om de uit een diepe liefde ontstane verstrikkingen bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in een systeem. Het op diep niveau leren kennen van je eigen plek en je verhouding tot anderen in je systeem, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Dan is de cirkel rond en de verbinding tot stand gebracht.

Toepassingen van Systemisch Werken

Het liefdevol en respectvol zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek in het systeem van herkomst brengt ruimte in bestaande patronen, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het familiesysteem

Bron: www.phoenixopleidingen.nl

Universele ordeningsprincipes

  • Ordening: iedereen heeft recht tot een systeem te behoren
  • In- en uitsluiten: het is belangrijk dat iedereen een juiste plek heeft binnen dat systeem
  • Geven en nemen: er is een balans tussen geven en nemen